Kommuniker forståeligt

Henvend dig til din modtager. Anvend enkelt sprog. Søg for, at budskabet er klart.

Som virksomhed, institution eller organisation har du brug for at kunne informere andre, så de forstår det. Lykkes du med det, har du gjort dem i stand til at handle hensigtsmæssigt på det, du skriver.

Eksempelvis:

 • at de sender dig de oplysninger, du har brug for.
 • udfylder en ansøgning, tjekker deres e-boks eller sorterer deres affald korrekt
 • er tilfredse med informationen og ikke foretager sig noget

Sker det, er du lykkedes med din kommunikation. Modtagerne føler sig inddraget og godt behandlet, og du har efterladt et godt indtryk.

Men. Hvis du med din henvendelse skaber tvivl og usikkerhed om dit budskab, så er der stor sandsynlighed for, at de henvender sig til dig. Skriver, ringer eller møder op personligt. Og det tager tid, tid som går fra jeres kerneopgaver.

Derfor: Du skal kunne skrive i et sprog som er til at forstå. Hvor budskabet står klart. Og hvor det er tydeligt, hvordan jeg som modtager skal reagere.

Hvor går det galt?

 • jeres interne sprog smitter af på den måde, du skriver til din modtager på
 • du kommer til at brug fagudtryk, som kun folk inden for dit fag kan forstå
 • det bliver for snørklet. Mange faggrupper, som arbejder med komplicerede sammenhænge, skriver og taler typisk i et sprog, hvor de tager forbehold for forskellige forhold. Fx: i henhold til; under forudsætning af; med mindre x gør sig gældende – og i den dur. Det giver lange sætninger med mange ledsætninger, som er vanskelige at afkode. Ligesom når en jongler får kastet for mange bolde op i luften – så risikere han at tabe dem alle …

Både afsmitning fra internt sprog, fagudtryk og snørlerier kan ’oversættes’ til almindeligt sprog. Det kan være vanskeligt at gøre selv. Og mange gange kan du slet ikke se, hvad problemet er – netop fordi det er indforstået.

Det er her, jeg kommer ind i billedet.

Jeg kan skriver for dig, så budskabet kommer igennem, og det er til at forstå for dem, du henvender dig til.

 

Jeg kan også afholde kurser, så du og dine kolleger lærer at skrive i et mere enkelt sprog selv. Kursus: skriv forståeligt

Og har I en sprogpolitik, kan vi gennemgå den, så I kan gøre den til en del af jeres praksis.

Eksempler på tekster og artikler, jeg har skrevet:

 1. Gosmer fysioterapi
 2. Fysiodanmark
 3. Artikel om meningitis
 4. Artikel om blærebetændelse
 5. Sunde tissevaner